HUURDERSINFORMATIE

Veelgestelde vragen

BRES krijgt regelmatig vragen over diverse onderwerpen, die voor meerdere huurders belangrijk kunnen zijn en waarvoor je niet bij DUWO terecht kan. Kijk snel of jouw vraag al is beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Of heb je problemen met DUWO van deze of andere aard? Stuur ons dan gerust een mailtje.

Onzelfstandig

Soms. DUWO verhuurt een aantal panden met onzelfstandige eenheden, waarvoor je toch huurtoeslag kunt ontvangen. Als je een kamer zoekt via Studentenwoningweb staat het vermeld bij de huurgegevens van het aanbod. Als je al een kamer huurt kun je het nakijken in Mijn DUWO bij geldzaken.

Zelfstandig

Meestal wel. Huurtoeslag  is afhankelijk van de hoogte van de huur en een deel van de servicekosten en van je inkomen. Meer hierover vind je op de pagina Toeslagen op de website van de Belastingdienst. Daar kun je ook een proefberekening maken en kun je een aanvraag doen.

Onzelfstandig

Nee, als huurder van een onzelfstandige woning (kamer met gedeelde voorzieningen) kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, aangezien DUWO de belastingen int bij deze kamers. Hierdoor is voor deze huurders de mogelijkheid vervallen om kwijtschelding voor de belastingen aan te vragen. Sinds het belastingjaar 2012 zijn gemeenten verplicht de aanslagen op te leggen aan de verhuurder. De verhuurder verwerkt de aanslag vervolgens in de huur of servicekosten.

Kamerbewoners in de gemeente Leiden kunnen komen echter wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de woonlasten voor kamerhuurders. Met deze regeling (Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders, kortweg TWK) komt de gemeente kamerbewoners – met een laag inkomen – tegemoet. Kijk op de website van de gemeente of jij hiervoor in aanmerking komt.

Zelfstandig

Huurders van zelfstandige woningen kunnen wel kwijtschelding aanvragen. De gemeentelijke belastingen, die van toepassing zijn, zijn de afvalstoffenheffing (voor het ophalen en verwerken van huisvuil), rioleringsheffing (voor de rioolafvoer) en de zuiveringsheffing (voor de reiniging van het afvalwater). Aangezien dit een flinke rekening is voor een student, kun je bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Bij kwijtschelding wordt rekening gehouden met je inkomen, incl. stufie, maar ook met eventueel spaargeld of zelfs of je een auto hebt. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Ja, wanneer je eenmaal huurtoeslag hebt ontvangen en niet verhuist behoud je het recht op huurtoeslag , ongeacht de hoogte van de huur. Bij verhuizing gelden de zogeheten aftoppingsgrenzen. Is de aanvangshuur hoger dan de aftoppingsgrens krijg je geen huurtoeslag. Voor  huurders jonger dan 21 jaar geldt een lagere aftoppingsgrens dan voor de andere huurders. Het is dus belangrijk om na te gaan welke aftoppingsgrens geldt op het moment dat je een nieuwe kamer/woning wilt betrekken. DUWO houdt in het huurbeleid overigens rekening met die aftoppingsgrenzen. Bij inkomensstijging kan de huurtoeslag wel geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Maak in dat geval opnieuw een proefberekening via de pagina Toeslagen op de site van de belastingdienst. Dat kan voorkomen dat je met terugwerkende kracht een groot bedrag aan ten onrechte ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.

In de huur betaal je ook een voorschot voor gas, water en energie. DUWO maakt hiervoor een schatting van het verbruik. Je krijgt elk jaar een afrekening servicekosten. Afhankelijk van je verbruik krijg je geld terug of moet je bijbetalen. In juni rekent DUWO af met alle panden, maar aangezien dit een omvangrijke klus is en DUWO niet altijd de manschappen kan vinden, kan de afrekening wel eens op zich wachten. Dit is uiteraard vervelend om te horen. De vestigingen worden door DUWO Centraal voortgestuwd om sneller en als het even kan binnen de wettelijke termijn af te rekenen. Probleem is wel dat er weliswaar een zesmaandentermijn geldt, maar dat de wetgever geen sancties aan het overschrijden van die termijn verbindt. Deze kwestie heeft door het herhaaldelijk voorkomen jaarlijks de aandacht van zowel ons als andere huurdersorganisaties. Eén geruststelling: DUWO doet het beter dan andere woningcorporaties.

In het campuscontract is vastgelegd dat de huurder zijn (on)zelfstandige studentenwoning verlaat binnen 6 maanden nadat hij of zij is afgestudeerd of gestopt met zijn studie, ter bevordering van de doorstroom. Jaarlijks wordt één keer gecontroleerd of de huurder nog ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling, de campuscontrole.

Het beleid van SLS Leiden, voorloper van DUWO Leiden, was echter anders ingevuld. Bij zelfstandige woningen gold namelijk een gegarandeerde woonduur van 4 jaar en een opzegtermijn van 2 jaar. Om de fusie soepel te laten verlopen, heeft BRES indertijd flink onderhandeld met DUWO en zijn tot een overgangsregeling gekomen, die nog steeds van kracht is voor enkele huidige huurders. De overgangsregeling is een aanvulling op het campuscontract en is alleen van toepassing op huurcontracten van voormalige SLS-woningen. De aanvulling wordt verstrekt bij campuscontracten die tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 worden afgesloten. Naar aanleiding van de onderhandelingen hebben wij  documenten opgesteld voor onze leden, waarin wij de overgangsregeling zo goed mogelijk hebben uitgelegd:

Verandering campuscontract zelfstandige woningen

Overzicht afspraken campuscontract en overgangsregeling