OVER BRES

BRES en DUWO

BRES heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met DUWO. Hierin zijn de rechten en plichten van DUWO ten opzichte van BRES en die van BRES ten opzichte van DUWO vastgelegd. Hier geven we een samenvatting van wat er in die samenwerkingsovereenkomst staat om duidelijker te maken wat wij nu eigenlijk voor huurders kunnen doen.

De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is om BRES goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van de huurders die wij vertegenwoordigen. Om dit te kunnen doen is het natuurlijk belangrijk dat we met DUWO overleggen en dat we dan ook als een serieuze gesprekspartner worden gezien. We hebben regelmatig (minimaal vier keer per jaar) bijeenkomsten met DUWO om voor de huurders belangrijke zaken te bespreken, zoals huurverhoging, samenstellingen afrekening van de servicekosten, plaatsingsbeleid, communicatie met de bewoners en klantgerichtheid van DUWO.

Rechten van BRES

BRES heeft drie belangrijke rechten als huurdersvereniging, namelijk het recht op informatie, advies en instemming. Bij de overleggen tussen BRES en DUWO worden deze als uitgangspunt genomen.

  • Informatierecht: Dit houdt in dat DUWO ons tijdig informeert over nieuw of gewijzigd beleid, die relevant is voor de studenthuurder.
  • Adviesrecht: Wij kunnen DUWO in een kwestie adviseren. DUWO mag dit advies niet zonder opgaaf van redenen naast zich neerleggen.
  • Instemmingsrecht: DUWO kan bepaalde beleidsbeslissingen niet nemen zonder onze toestemming.

We zijn er dus niet voor niets! Aangezien DUWO Leiden een vestiging is van DUWO, wordt veel beleid centraal bepaald. Wij zitten dan samen met de andere huurdersorganisaties van DUWO (Delft, Amstelveen en Amsterdam) rond de tafel met DUWO om mee te praten over tal van zaken. We behartigen in dat verband de belangen van alle huurders van DUWO, maar BRES maakt zich uiteraard extra sterk voor Leiden!