OVER BRES

Bestuur van BRES

Arnaud van HaasterVoorzitter
Sinds de zomer van 2019 mag ik mijzelf de voorzitter van deze vereniging noemen. Hiervoor heb ik de functie van Extern een jaar met veel plezier vervuld. Nu is het mijn taak om dit bekwame bestuur hun taken te laten vervullen terwijl ik oog houd op het gehele functioneren van de huurdersvereniging. Waar de andere bestuursleden voor jou, de huurder, in de bres springt, doe ik dat voor hen wanneer nodig.
Hester LuinenburgSecretaris
Als secretaris van BRES komen bij mij alle vragen, klachten en problemen van bewoners van DUWO woningen binnen. Ik zorg ervoor dat geen enkel mailtje onbeantwoord blijft en dat alle mailtjes bij de juiste personen terechtkomen. Zelf weet ik hoe vervelend het kan zijn om een slechte relatie te hebben met de verhuurder van je studentenkamer. Een goede relatie met je woningbouwvereniging draagt veel bij aan het hebben van een goede studententijd. Daarom streef ik erna om het contact tussen huurder en verhuurder te verbeteren en om jouw belangen als huurder te waarborgen. Naast mijn functie in het bestuur van BRES ben ik fulltime bezig met mijn bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en ben ik actief bij mijn studentenvereniging.
Dieuwertje RoelsePenningmeester
Sinds september 2018 maak ik deel uit van het bestuur van BRES, ik vervul de functie van penningmeester. Mijn taak omvat dus het op orde houden van de financiële zaken.
Daarnaast ben ik natuurlijk ook actief betrokken bij overleg met DUWO en het helpen oplossen van problemen van huurders. Omdat ik al sinds het begin van mijn studententijd in 2014 in woningen van DUWO woon, weet ik dat een probleem met je kamer heel vervelend is. Naast mijn studie rechtsgeleerdheid zet ik me dus graag in voor jullie belangen zodat jullie woonervaring bij DUWO zo goed mogelijk is. Het is namelijk heel belangrijk dat je een goede tijd hebt in je studentenkamer!
Veerle VerverBestuurslid Lokaal
Sinds december 2018 vervul ik de bestuursfunctie Lokaal binnen het BRES bestuur. Dit houdt in dat wanneer jij BRES mailt over een probleem met DUWO, ik deze in behandeling zal nemen en zo goed mogelijk zal proberen om dit op te lossen. Op dit moment zit ik in het derde jaar van mijn studie Bestuurskunde en woon ik al enige tijd in een DUWO huis. Omdat ik weet dat problemen met kamerhuur vervelend kunnen zijn, zet ik mij naast mijn studie graag in voor de belangen van huurders van DUWO als bestuurslid bij BRES. Mail ons dus vooral met jouw vragen over of problemen met DUWO!
Laurens Zur MuhlenBestuurslid Extern
Sinds september 2020 ben ik bestuurslid Extern bij BRES. In de huidige omstandigheden is een prettige woonruimte belangrijker dan ooit, en samen met mijn collega Rick behartig ik deze belangen op bestuurlijk niveau. Dit doen wij door het beleid van DUWO te controleren, en op basis daarvan gevraagd – én ongevraagd – advies te leveren. Verder coördineren wij onze acties met huurdersverenigingen in andere studentensteden om gezamenlijk invloed uit te kunnen oefenen op landelijke besluitvorming.
Rick OosterheertBestuurslid Extern
Mijn naam is Rick Oosterheert en sinds december 2019 ben ik bestuurslid Extern bij Bres. In die hoedanigheid probeer ik de belangen van de DUWO-huurders zo goed mogelijk te behartigen. De stem van de huurder moet worden gehoord en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Dat doe ik door DUWO- samen met Laurens- gevraagd en ongevraagd advies te geven, met als doel het beleid van DUWO ten positieve te beïnvloeden.
Sjoerd EppingaBestuurslid PR
In September 2020 ben ik het nieuwe bestuurslid PR van huurdersvereniging BRES geworden. Ik zal mij gaan inzetten voor het betrekken van de huurders bij onze vereniging, dat ga ik doen via nieuwe routes zoals Instagram maar uiteraard ook nog steeds via het vertrouwde Facebook en onze nieuwsbrief. Mijn doel is om zoveel mogelijk huurders te betrekken bij BRES en hun inzicht te geven in wat wij doen en wat we voor hun kunnen betekenen als ze klachten of vragen hebben die DUWO aangaan.