CONTACT

Links

  • DUWO
    Website van woningcorporatie DUWO

  • Woonzicht
    Actueel woningaanbod van corporaties in Leiden en regio

Huurdersverenigingen van DUWO waar BRES mee samenwerkt:

  • Duwoners 
    Huurdersvereniging voor studenten die huren bij DUWO in de regio Amsterdam
  • VBU
    Vereniging Bewoners Uilenstede, voor studenten die huren op de studentencampus Uilenstede in Amstelveen

  • WijWonen Delft
    Huurdersvereniging voor studenten die huren bij DUWO in Delft

Andere Huurdersverenigingen in Leiden:

  • HBV Leiden
    HuurdersBelangenVereniging, voor huurders bij woningcorporatie Portaal in Leiden

  • HOOD Leiden
    HuurdersOrganisatie Ons Doel, vereniging voor huurders bij woningcorporatie Ons Doel in Leiden

  • HBE Leiden
    HuurdersBelangenvereniging de Eendracht, huurdersvereniging van woningcorporatie De Sleutels

  • HOB Oegstgeest
    Huurders Organisatie Buitenlust, voor huurders  te Oegstgeest

Overheid:

  • Gemeente Leiden
    Website Gemeente Leiden

  • Regio Holland Rijnland
    Samenwerkingsverband van gemeenten, waaronder Leiden, Alphen a/d Rijn en Katwijk

  • Rijksoverheid
    Volkshuisvesting wordt behartigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Toeslagen
    Informatie over de huurtoeslag (de regeling die de huursubsidie vervangt).

Belangenbehartiging:

International students: